Az újkori népvándorlással soha nem látott veszélybe került az európai civilizáció. Ha felelőtlen, liberális, gyökértelen politikusok dönthetnek erről az élet-halál kérdésről, akkor Európa szétesése előbb történhet meg, mint gondolnánk. Lássunk világosan! A magyar kormány az újkori népvándorlás veszélyének felismerésével élen jár a küzdelemben, amely Európa megmaradásáért folyik.

Népvándorlás

Az újkori népvándorlással soha nem látott veszélybe került az európai civilizáció. Ha felelőtlen, liberális, gyökértelen politikusok dönthetnek erről az élet-halál kérdésről, akkor Európa szétesése előbb történhet meg, mint gondolnánk. Lássunk világosan! A magyar kormány az újkori népvándorlás veszélyének felismerésével élen jár a küzdelemben, amely Európa megmaradásáért folyik.

A Nyugat-Római Birodalom bukását több mint ezerötszáz éve a többi között a morál, az erkölcs mérhetetlen romlása, az élvezetek habzsolása, hajszolása (bacchanáliák), a mértéktelen fényűzés, a pazarlás, mindennek a felélése, a család, a kisközösségek szétesése, a katonai fegyelem szétesése, a szellem, a gondolat kiüresedése és végül maga a népvándorlás (hunok, germánok, longobárdok, gótok…) okozta, amely maga alá temette Rómát, a római civilizációt. Romolus Augustulust 476-ban egy germán király taszította le a trónjáról. Végül is a római birodalom és műveltség romjain épült fel az európai, a keresztény civilizáció, amely a kereszténység megerősödésével, a keresztény vallás különböző formáival – főként a katolikus vallás terjesztésével- az egész világot meghódította az évszázadok folyamán Ázsiától, Észak- és Dél- Amerikán keresztül Ausztráliáig. Ez rövid foglalata az elmúlt másfél évezrednek.

Most viszont soha nem látott veszélybe került az európai civilizáció, a keresztény műveltség, a vallás, az európai szokások és a hagyomány az újkori népvándorlás megindulásával. Most még nem harci eszközökkel akarják elfoglalni Európát, hanem néptömegükkel, mert csak jönnek-jönnek a szárazföldön és a tengereken át. Európa létében került veszélybe. Már nem néhány ezer idegent, más nyelven beszélő, más vallásút kell befogadnia, hanem több tízmillió illegális bevándorlót, akik csak úgy telepedhetnének le, úgy találhatnának maguknak otthont, ha a ma ismert Európa önnön tehetetlenségével magát is felszámolja. A liberális, szocialista politikusok kisebbnek, jelentéktelenebbnek ítélik meg a veszélyt. Európai, liberális értékekre hivatkoznak, arra, hogy a szabad vándorlás, a szabad munkaválasztás, az otthonkeresés emberi jog és az mindenkit megillet. Ez így van, így volt az elmúlt kétszáz évben, – ami főként az európaiakra vonatkozott -, de itt már régen nem erről van szó. Ez a különböző képzettségű, indíttatású, különböző szándékú, szokásokkal rendelkező embertömeg – sok bűnözővel, terroristával elvegyülve – a francia felvilágosodástól kezdődően kiharcolt emberi jogokat, s a mindenkit megillető demokráciát veri szét, teheti semmissé. Az Európai Unióban élők emberi jogait ( 500 millió ember), a kétezer éves keresztény kultúrát kockáztatja ma Brüsszel, a totojázó Európai Unió bürokráciája, amely az alapszerződésében megemlíteni sem engedte a keresztény gyökereket.

A magyarok egyébként ehhez ragaszkodtak volna. Nem véletlenül. Lehet, hogy tudtunk valamit. Nos, mindenki tudja, de a tapasztalatok is ezt bizonyítják, hogy a Kis-Ázsiából, Afrikából vagy Közel-Keletről és más balkáni országokból nem azzal a szándékkal érkeznek az emberek, hogy átvegyék a kétezer éves európai szokásokat. Ők erre fittyet hánynak, a szokásaikat meg akarják tartani,, sőt érvényesíteni Európában. Így van ez Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában és számos más volt gyarmattartó államban, ahol más anyanyelvűeket fogadtak be.

Európa tehát vigyázz! Ha felelőtlen, liberális, gyökértelen, hazájukat megtagadó, másságukat hangoztató baloldali politikusok dönthetnek erről az élet-halál kérdésről, akkor Európa szétesése előbb történhet meg, mint gondolnánk. Ne higgyünk a humanitárius hazugságoknak. Akik erről prédikálnak, azok közül senki sem fogadna be egyetlen menekültet, menekült családot sem a házába. Lássunk világosan. Magyarország, a magyar kormány intézkedéseivel, az újkori népvándorlás veszélyének felismerésével ma élen jár a küzdelemben, amely Európa egyben tartásáért folyik. Nem véletlenül támadják Magyarországot hangosan. Elsősorban azok, akik az erős Európa szétszedésében érdekeltek. El kellene gondolkodni ezen, hogy kik lehetnek ezek és miért? Vannak ellendrukkereink. Ahogyan lehet látni az Európai Unión belül kezdenek ébredezni olyan tagállamok, mint Olaszország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Nagy-Britannia és más Közép-Kelet Európai államok. Ha kell védik az ország határaikat. Nem arról van szó, hogy szeretjük, szánjuk vagy távol tartanánk a hozzánk menekülőket. Európának és Magyarországnak is segítenie kell a rászorultakon. Ez természetes. De hogyan és milyen áron? Nem a számolatlan embermilliók befogadása árán. Most még megállítható az új honfoglalási hullám. Persze csak európai összefogással. Ha jól működne, pont erre volna való az Európai Unió.

Facebook hozzászólások

Ez is érdekes

Megszállás, avagy Húsvét fegyverben

Húsvéthétfőn a budakeszi makkosmáriai búcsújáróhelyen jártam. Időről időre megkeresem ezt a helyet, szeretem a barokk …

11 hozzászólás

 1. „Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon túli munkavállalók miatt!” „Ne fizessünk mások helyett adót, nyugdíjat!” Ezek voltak a szocialisták kampányszlogenjei.

  Egy menekült napi 5 000 forint ellátásba van nekünk. Idén eddig 50 000 jött. A tavalyi 50 000 előbb-utóbb,vissza lesz zsuppolva. Az úgy nagyjából 100 000 . Egy évi ellátásuk 1 825 000×100 000.
  182 500 000 000 forint egy évben…

  Mennyit is rakott félre a kormány jövőre? Lehet,hogy nem fogja lefedni ezt!

 2. Ja? Az első az konkrétan a Trianon miatt idegenbe szakított MAGYAROKRÓL szól. Akik,nyilván nem fognak soha a liberálfasisztákra szavazni,míg az újonnan jöttmentek,pedig (úgy gondolják sokan)igencsak szeretni fogják ezeket.

 3. Jujujj! Jönnek a feketelábú bevándorlók és mindenkit megesznek, megerőszakolnak! Rettegjetek emberek! Gyűlölködni jó, addig se kell beszélni a narancso korrupcióról. És üzletnek se utolsó… Tegyünk a határra falat, őrtornyot, taposóaknát tízmilliárdokért! Csaholjanak a kutyák, ropogjanak a géppuskák! Folyjon csak a véééééér! A keresztény magyar polgár ezt szereti, nemigaz?

  • 56-ban is a keresztény magyar polgárok lőttek a tömegbe.

   • khm, csupán három tévedésed van:
    Se nem keresztények, se nem magyarok, de még embernek sem nevezhető egyedek lőttek bele egy szabadságharcát folytató nemzet fiai közé.

    • Lajos
     Nem akartam egy vigyorgó szmájlit kirakni a mondanivalóm végére. Ezért elárulom,hogy szarkasztikus a mondat,csak el kellett volna olvasni az előttem írót.

     • Folyamatos az e9pedtkeze9s a Pollack Mihe1ly te9renDe1tum: 2008-02-14 09:02:48 Egyme1sra mutogatnak a htiavalok, de az engede9lyeket senki sem tudja felmutatni. A budapesti Pollack Mihe1ly te9ren kf6zben folyamatosan e9pedtik a pavilonokat, egyebek mellett ke1ve9zf3k lesznek a terfcleten. Sok a ke9rde9s, de nem mindenre van me9g ve1lasz.Folyamatos az e9pedtkeze9s a főve1rosi Pollack Mihe1ly te9ren. c9pfclnek a pavilonok a palotanegyed e1ltal kf6zreze1rt terfcleten. Csak azt nem tudni tove1bbra sem, hogy milyen engede9lyek alapje1n. Kore1bban ugyanis e9rdeklődtfcnk a jf3zsefve1rosi hivatalban, de ott azt mondte1k, mivel az f6nkorme1nyzat mint tulajdonos e9rintett az engede9lyeze9s fcgye9ben, az eredeti tervek jf3ve1hagye1se1t nem a VIII. kerfcleti, hanem a ferencve1rosi hivatal inte9zte. – A Ferencve1rosi c9pedte9sfcgyi Hatf3se1g csak a me9lygare1zs engede9lyeze9si elje1re1se1nak lefolytate1se1ra volt kijelf6lt. A me9lygare1zs felett a Pollack Mihe1ly te9ren, a felszednen tervezett e9pedte9si teve9kenyse9gekre nem szf3lt a kijelf6le9s. Azt a VIII. kerfcleti, helyi e9pedte9sfcgyi hatf3se1g folytatja, amennyiben e9pedte9si engede9lyhez kf6tf6tt teve9kenyse9gekről van szf3.MR/Pinte9r Zsolt- Az hogyan lehetse9ges, hogy a VIII. kerfcletne9l azt mondte1k, hogy a felszednhasznosedte1ssal kapcsolatos dolgokrf3l ugyan a VIII. kerfclet df6ntf6tt, de mivel e9pedte9si engede9lyt a saje1t terfclete9re nem adhat ki, nekfcnk azt mondte1k, hogy d6nf6k engede9lyezte9k, a IX. kerfclet.- Erről e9n is a sajtf3bf3l e9rtesfcltem. Csode1lkozunk rajta. c9ppen tegnap e9rkezett egy leve9l a VIII. kerfcleti e9pedte9sfcgyi hatf3se1gtf3l, amelyben tőlfcnk ke9rdez adatokat.- Me1r e1llnak az e9pfcletve1zak. Amikor me1r ke9szen van valami, akkor kezdfcnk neki az engede9lyeknek, vagy hogy van ez?- Elvileg, ha egy e9pedte9si teve9kenyse9g engede9lyhez kf6tf6tt vagy bejelente9s tudome1sul ve9tele9hez kf6tf6tt, akkor ennek a papedrmunke1nak, az engede9lyeze9si elje1re1snak e9s a bejelente9s megte9tele9nek e9s a tudome1sulve9tel megve1re1se1nak meg kell előznie a fizikai munke1t.- Adtak ki engede9lyt a me9lygare1zs mednusz egyedik szintje9re e9tteremre?- Ez is az egyik ke9rde9se a VIII. kerfcletnek, e9s ezt fejből nem tudom, e9s me1r tegnap az olvase1skor sem tudtam. De fagy is fogalmazhatne9k, hogy nem adtunk re1 engede9lyt, azaz meglepete9ssel fogadtuk ezt a ke9rde9st. Visszahedvtuk a jf3zsefve1rosi f6nkorme1nyzatot, ahol kf6zben fagy hate1roztak, hogy csak a jegyző nyilatkozhat, e1m őt nem tudtam ele9rni. Eze9rt arra ke9rtek, edrjam meg leve9lben a ke9rde9seimet, amelyekre ve1lasz me9g nem e9rkezett. Megtudtam, e1lledtf3lag ők sem adtak engede9lyt a Pollack Mihe1ly te9ren e9pfclő pavilonokra, amely kf6zben me1r szinte teljesen elke9szfclt. A Pollack Mihe1ly te9r rendeze9se9ről szf3lf3 eredeti tervek egye9bke9nt me9g teljesen me1srf3l szf3ltak e9vekkel ezelőtt. Akkor me9g f6tszintes me9lygare1zs e9s a te9r parkosedte1sa szerepelt papedron. Me9g az engede9lyeze9si tervek kf6zf6tt sem tfcntette9k fel, hogy a felszednen e9ttermek lesznek, amelyek kiszolge1lf3 egyse9gei a me9lygare1zs mednusz első emelete9n kapne1nak helyet. Ezt te1masztja ale1 az a tűzoltf3se1gi szakhatf3se1gi ve9leme9ny is, amely e9pp a napokban ke9szfclt el e9s amelyet megkfcldtek a VIII. kerfcletnek is. E szerint a te9r jelenlegi kialakedte1sa nem egyezik meg az eredeti tervekkel, amelyeken egye9bke9nt szerepelt a te9ren le9vő kf6zinte9zme9nyek tűzolte1si fatvonala, amire most a felszednt hasznosedtf3 kft. re1e9pedtette a pavilonokat. Ahogyan a kerfcleti f6nkorme1nyzatne1l edge9rte9k, csfctf6rtf6kre ve1laszolnak, e9s magyare1zatot adnak erre e9s ve9gre tale1n arra is, hogy milyen engede9lyek alapje1n kezdődf6tt az e9pedtkeze9s a Pollack Mihe1ly te9ren.(Sipos Ildikf3)

 4. Egyértelmű, hogy a migrációs hisztériakampány egy kommunikációs trükk, ami két célt szolgál: 1) ne a korrupciós ügyekről, brókerbotrányról, Paksról, trafikokról beszéljenek az emberek, 2) a Jobbikhoz igazolt idegenellenes szavazókat szélsőjobboldali szlogenekkel visszaszerezzék. Ha a kormányt valóban a menekültek helyzete foglalkoztatná, akkor az ellátásukra költené a 22 milliárdot, nem kerítésre és óriásplakátokra.

  • Napi 5 000 forint egy főnek az ellátása.
   Önök szokták emlegetni,hogy ezt a pénzt,meg azt a pénzt miért nem költi a kormány az itt lakókra.
   Nagyjából 100 000 fog itt landolni,mert a “művelt nyugat” vissza fogja dobni őket. (ja Még úton van 4-5 millió errefelé) Be kell szorozni az általam írt összeggel. Nagyjából két év,mire kiderül,hogy nem menekült. Lehet számolni.

  • Ellátni a betolakodó sáskákat? Magának elment az esze??? A bajukat kellene ellátni és azonnal kitoloncolni, nem segíteni őket. A magyarok nem őrültek meg, hogy ezt a primitív, fanatikus muszlim parazita hordát a keblükre öleljék. A már elveszett Nyugat lebegjen mindenki szeme előtt.

 5. A me9dia robotosaNyomtate1sE-mail kfclde9sedaj hozze1szf3le1sOlvaste1k: 326Hozze1szf3le1sok: 0 Olyan műveletlen, mint a ke1rpf3tle1si ff6ld. dagy szf3rja me9rgező ostboase1gait, mint a parlagfű a maga pollenje9t. Szakmai ke9pze9se sore1n fogalmaze1s ge1tlf3t szedettek vele. Ettől szellemi impotencie1ban szenved, nincs egy terme9kenyedtő gondolata sem. cdre1sai elvete9lnek. Szf3fordulataival folyton tale1lkozunk, mint re9gi, kellemetlenkedő ismerőssel, aki mindig visszakf6szf6n, ahe1nyszor az fajse1g szemfcnk ele9 kerfcl. De ez nem akade1lyozza meg Őt abban, hogy szf3mene9se9vel ne rondedtsa tele a lapot, e9s ne kenjen minden szennyet a demokre1cie1ra, mint falusi ember a budi fale1ra. Parlagje1t eke nem he1borgatta, faj gondolat nem lazedtotta e9vek f3ta. Negyven e9v ideolf3giaeső lemosta rf3la a termő re9teget, sűrűn e1tszőtte9k a (nagyot) csattanf3 maszlag gyf6kerei. Semmife9le faj eszme nem bedr rajta megtelepedni, megeredni, gyf6keret verni. Megfojtja a bitorlf3k sf6te9tje, e9s minden e9letet elszedv a nyugat aran(y)ke1ja. Az e9lőle9nyek kf6zf6tt a legfurcse1bb e1llat: a mindenkori hatalomhoz simule9kony, mint a hal, ale1zatos mint egy főpince9r, hedzelgő, mint egy hf6lgyfodre1sz. Ha kritize1lni ke9nyszerfcl: gye1va nyfal. A nem engede9lyezett eszme9n akkore1t rfag, mint a lf3. Ha leleplezik, te1tog mint a hal e9s visszacsedp mint az angolna. Ha eladje1k is, a re9gi gazde1hoz hű, mint a kutya, a megbecsfclt rabszolga. Az elve1re1sokkal nem egyező dolgokat nem le1tja meg, mint a vakond, e9s felszednre tfarja azt, ami hasznavehetetlen. Az olvasf3t a buta ember gőgje9vel mage1ne1l is ostobe1bbnak tartja, lene9zi,, e9s nem jut esze9be, hogy Ő e9lőskf6dik az olvasf3n, sile1ny porte9ke1t e1rulva Ne9ki. Szellemileg olyan toprongyos, hogy egy rendszerve1lte1s gatye1ja sincs. Kifakult-szednehagyott lelke9n hamis vf6rf6s sze1radt. Eltompult agye1nak a te9nyeken kicsorbult fogaskerekei lf6tyf6gnek a hazugse1g tengelye9n a re9gi eszmerendszer SZU-ette doboze1ban, de me9gis a re9gi zene szf3l belőle, mint az f3cska verkliből. Szerencse9je9re a szocie1lis otthonba ve1gyf3k, vevők az Ő nosztalgia sle1gereire, az aze9rt re9gen jobb volt kezdetűre, e9s megriadnak az faj, progresszedv Csurka rocktf3l, mely me1st, tf6bbet kf6vetel: nyitottabb elme9t, igazle1tf3 szemet, realite1se9rze9ket, e9s nem a vf6rf6s paradicsom e1lme1t! Valamikor a ve9zna tehetse9ge9n lf6tyf6gf6tt a papedrruha, alig takarta nem le9tező szeme9rme9t. A Szabad Eurf3pa szellője gyakran leleplezte szeme9rmetlense9ge9t, de Ő tfale9lte a szabad Eurf3pe1t is! A gerinctelenek mindig nagy tfale9lők! Addig uszedtott a ve1llalkozf3k rable1sa ellen , amedg maga lett a (ke9z)tf6rdelő szerkesztőből, az fcldf6zf6tt burzsuj helyett, irigyelt burzsuj, fajgazdag sajtf3ve1llalkozf3. Le1sd me9g: Ady: A legszomorfabb e1llatok. Cedmű cikke9t 1902 Vannak gyenge9n le1tf3k is szemtorna kimondottan udvarias gesztus!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.