Trükközés a Hunyadi film körül

„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála még
A levél,
Vagy ahhoz hasonló.”

A Hunyadiak címere, a fekete holló mindig is a reménységet, a győzelmet, a nemzeti büszkeséget jelentette. Arany János csodálatos verse (Mátyás anyja) engem is megihletett, ezért a levelesládámban találtam egy forgatókönyvet Az utolsó bástya címmel, Hegedűs Bálint tollából. Az Egri csillagok óta (rendezte: Várkonyi Zoltán -1968.) nem készültek jelentős történelmi filmek a magyarság nagy győzelmeiről, de most végre adódik egy hatalmas lehetőség, filmet készíteni a nándorfehérvári diadalról, Hunyadi Jánosról. A lehetőség szó azonban keserű szájízzel keveredik, mert olyan emberek kapták meg a lehetőséget ismét egy film készítésére, mint Szász János vagy Hegedűs Bálint, akik nem jelentenek garanciát arra, hogy ezt a hatalmas, világraszóló magyar győzelmet (1456) a nemzet történelemtudatának megfelelően, a nemzettudatra jótékony hatással alkossák meg.

A kétkedők sorát éppen Szakács Árpád kezdte a Magyar Idők Kinek a kulturális diktatúrája című sorozatában.

„Emlékeznek Szász János rendező úrra? Megbízható forrásból úgy tudjuk, őt szemelték ki arra, hogy végre megcsinálja az igazi magyar történelmi filmet. Kvízkérdés: na, kiről? Hát Hunyadi Jánosról! De van egy másik terv is, ami Hunyadi Mátyásról szólna, ennek Gát György lenne producere, rendezője. Mindketten igazi garanciái annak, hogy a leendő nagy magyar film nem lesz túlzott nacionalizmussal vádolható még az erre érzékeny nézők körében sem.”

De ez semmi. Most jöjjenek a tények. Erről Huth Gergely számol be a PestiSrácok.hu-n szeptember 21-én.

„A filmalap posztkomcsi káderei bohózatot csinálnak a Hunyadi-filmből is?

Betelt a pohár a magyar filmszakma a nemzeti sorskérdések iránt fogékony, mindmáig elnyomott köreiben, amikor kiderült: a sok éve megálmodott történelmi eposzt, azaz a Nándorfehérvár diadalát a művészileg egyre terméketlenebb, ellenben a jobboldalt minden sajtónyilatkozatában gyalázó, mindenhova nyilasokat vizionáló Spielberg-epigonnak, Szász Jánosnak adták. Ráadásul a hétmilliárd forintosra becsült produkció forgatókönyvírójává – némi rinocéroszbőrt kölcsönözve az önnön arcára – Hegedűs Bálint lépett elő, aki, hogy-hogy nem, a Nemzeti Filmalap forgatókönyv-fejlesztési igazgatója és kurátora. A botrány odáig fajult, hogy egy – a belső ügyeket nyilvánvalóan tökéletesen ismerő – névtelen szerző megnyitotta az >>Andy Vajna kommunistái<< című blogot, ahol kitálalt arról: a Kádár-Aczél-éra kegyeltjei miként hekkelik meg az Orbán Viktor által meghirdetett kulturális térfoglalást.”

No, de én ennél tovább megyek. Elolvastam Hegedűs Bálint forgatókönyvíró – Gárdonyi Gézától kölcsönözve – epigonszerű alkotását 94 oldalban. A véleményem lesújtó. Az állítólag Hunyadiról szóló film nem szól sem a törökverő Hunyadiról, nem szól sem a magyarság történelmének egyik legnagyobb győzelméről, a Nándorfehérvári diadalról, nem szól a hazaszeretetről, a kereszténységről, nem szól Kapisztrán Jánosról,  nem szól az azóta felcsendülő déli harangzúgásokról, egyszóval nem szól rólunk, magyarokról. De annál inkább szól a törökökről, a janicsárok vitézségéről, a hamis romantikáról, a hamis fikciókról, és szól a történelmietlen kitalációkról.

Akkor vegyük sorjában, hogy mi nem fér bele a 7 milliárd forintnyi filmötletbe és mi nem fér bele a forgatókönyv oldalankénti egy-kétmilliójába!

Ugye kilencvennégy oldalról van szó. Hatvankét oldalon keresztül azzal traktálnak, hogy egy Faradzs nevezetű „megnyerő külsejű, férfias török aga” hogyan hurcolja el láncra verve a magyar falvakból a magyar gyerekeket, akiket majd janicsárokká nevelnek. (Ugye ismerős? Gárdonyi Egri Csillagok című művében szereplő Jumurdzsák is így kezdte a forgatókönyv elején, de ő nem volt szimpatikus, még Várkonyi filmjében sem.) Menjünk tovább! A Hegedűs forgatókönyv szerint  Kócos és a Csikó testvérpárból Kócost rabolják el. Évekkel később Nándorfehérvárnál találkoznak, ott küzdenek meg, Csikó Hunyadi János katonája, Kócos janicsár lett.

A vontatott, álromantikus, művi történet végén felismerik egymást, egy nőbe lesznek szerelmesek, aztán a testvéri szeretet Kócost a nőről (Lucáról)való lemondásra készteti. Közbevetőleg milyen magyar nevek ezek? Kócos? A cigányoknak adnak ilyen neveket, nem egy harcosnak. Mint ahogy a Csikó is milyen végvári vitézt tetesít meg? De közben semmit nem tudunk meg Hunyadi Jánosról, Hunyadi török elleni harcairól, kormányzói tevékenységéről, meg arról sem, hogy Hunyadi János korának egyik legjobb, legképzettebb hadvezére volt. Hol van a valódi romantika, az aggódó feleség Szilágyi Erzsébet, az anya, aki a nemzet két nagy alakját nevelte Hunyadi Lászlót és Hunyadi Mátyást? Amíg Szász Jánosék kergetik a fikciót, a nem létező alakokat, Kócost és Csikót, addig László és Mátyás sehol sincs a képben. Inkább ilyen képtelenségekkel foglalkozik az ütközet pillanataiban Hegedűs Bálint a 75-ik oldalon (mindjárt vége van a történetnek), hogy „ …ünnepélyes gregorián dallam szól. A baldachimos ágyban Csikó és Luca szeretkezik. A távolból ünnepi harangjáték szól.”

Mi ez?

Ezek az olcsó  fogások végigkísérik a történetet. Végül Kócos, a janicsár a török táborból áthozza a magyar táborba a janicsárokat, akikről kiderül, hogy elrabolt magyar gyerekek. Az nem derül ki, hogy ki volt Kapisztrán János, a pápai küldött, aki szuggesztivitásával, személyes példamutatásával ezrével gyűjtötte a kereszteseket a táborába, így a parasztokat, a kézműveseket, a diákokat, és indult a harcba. Az sem derül ki, hogy II. Mehmed szultán, a kiváló hadvezér, a világhódító személyesen vezette az ostromot Nándorfehérvár ellen, amit az első tíz napban Hunyadi sógora, Szilágyi Mihály védett mintegy 7000 főnyi seregével, míg a Dunán ezután érkezett Hunyadi János kétszáz egységből álló flottája élén áttörte a török hajózárat. Arról az erőfeszítésekről sincs szó, hogy szultán a heves öldöklésben maga is megsebesült, menekülni kényszerült ágyúit és egyéb felszereléseit hátrahagyva.

Viszont benne volt a forgatókönyvbe, hogy a képzelt alak Kócos, akit Faradzs janicsár vezér „árulásért” hátulról leszúr, végül – Dugovics Titusztként – utolsó erejével ráugrik a lófarkas zászlót tartó törökre és magával rántja a mélybe.

Nem értem. Miért kell egy gyönyörű, valóságos történetet megmásítani?

Miért nem jó nekünk a magyar képzeletben élő Dugovics Titusz, akit Wagner Sándor 1859-ben egy megrázó képben megfest? Miért kell egy újat alkotni, ami nem igaz? Nem értem. Miért kell kisebbíteni a magyar bátorságot, amit Balassi Bálint is megénekelt verseiben – Eger, Kőszeg, Gyula, Drégely, Esztergom stb. –  a végvári magyar vitézekről? A nándorfehérvári küzdelemben külön kiemeli a forgatókönyvíró a cigányokat(lovári pattantyusok), a horvát huszárokat, a szerb sajkásokat, a héber tüzéreket, a cseh huszitákat és így tovább.

De akkor hol voltak a magyarok?

Mi közük Hunyadinak és a többi magyarnak Nándorfehérvárhoz? Holott tudjuk, hogy így ez a képzelt történet történelmietlen. Sehol sem lehet igazolni. A várnai csata után a románok, a bulgárok visszautasították Hunyadi felhívására a török elleni harcot. A horvátok valóban derekasan harcoltak a magyarok mellett, ahogy a rác hajósok is odatették magukat, de pápai felhívásra indított keresztes hadjáratokban soha nem vettek részt zsidók, a cigányok meg éppenséggel még csak a túloldalon kalapálták a kicsorbult kardokat, a husziták pedig a pápa ellenségei voltak. Ennyit a történelemről.

A nándorfehérvári harcot egyértelműen a keresztények és a keresztény magyarok vívták meg az iszlám hódítás ellen.

Ma, amikor az iszlám erőszakos nyomulása, térhódítása egyre nyilvánvalóbb Európában, megengedhetetlen egy olyan Hunyadi film létrehozása, amely nem keresztény, nem nemzeti központú. Hiszen Hunyadi János több mint 550 éve az európai keresztény értékekért, civilizációért harcolt. Ma is ez történik, ez jellemzi a magyar nemzeti politikát.

A tények. Hunyadi és Kapisztrán világraszóló győzelme határtalan örömet váltott ki a keresztény országokban. III. Calixtus pápa élete legszebb napjának nevezte, amikor jelentették neki a nándorfehérvári diadalt. Hunyadi János halálát követően maga a pápa mutatott be gyászmisét, majd a „hit védelmezője” címmel tüntette ki Hunyadit.

E diadal után Nyugat-Európa számára a magyarok neve egybeforrt az oszmánok elleni legfőbb védelem fogalmával.

A magyarság volt az egyetlen nép, amely a török elleni keresztesharc gondolatából nemzettudatot alakított. Hunyadi ezt panaszolja 1448-ban: „A rettenetes veszedelem, a pogány hódítás már Európa szívéig, ennek az országnak, hazámnak testéig ért…Isten csodája, hogyan tudta eddig is kiállani ez a nép azt a tengersok szenvedést, amit, ha a hit nem tartja meg, soha ki nem állhatott volna…” (Ranzanus).  A pestis végzett Hunyadi Jánossal és Kapisztrán Jánossal is. A hagyomány szerint a kormányzó Hunyadi halálos ágyán azt kötötte bajtársai lelkére, hogy a keresztény hittel együtt minden erejükkel a magyar birodalmat s népét védelmezzék a török ellen. A magyarság tehát saját hősét, saját eszméinek képviselőjét ünnepli Hunyadi Jánosban. Jellemző ezzel kapcsolatban az a másik hagyomány (Bonfini), amely szerint Szilágyi Mihály, mint „nemzeti királyt” ajánlotta Mátyást, Hunyadi fiát, megválasztásra.

Ezekből a tényekből a tervezett filmben semmi nincs.

A filmforgatókönyv címével is bajok vannak. Mi az, hogy Az utolsó bástya? Nándorfehérvár még csak a kezdet volt. A magyar végvárak 1686-ig, Buda felszabadításáig küzdöttek a hazáért, a szabadságért, a függetlenségért.

Mit mondjak? Baj van ezzel az új történelmi produkcióval. Van pénz, paripa, fegyver, csak hiányzik belőle a lélek, a történelmi múlt ismerete és a nemzet iránti elkötelezettség. Nem tudom, ilyen trükközésekkel lehet-e legalább olyan filmet legyártani, mint amilyen az Egri Csillagok volt. Kócos meg Csikó, mint nemzeti hős! Nevetséges!

Ez is érdekes

Ne hazudj!

Nem múlik el nap, hogy „újságíró kollégáink” némelyike a Pesti TV megszűnésén ne örvendezett volna. …

41 hozzászólás

 1. Tisztelt Stefka Úr!
  Évtizedek óta ugyanaz a nóta: a magyar nemzeti kultúra kiszoríttatik saját hazájában.
  Már az első 2/3 reményt keltő volt, hogy most talán, végre, itt az idő… És aztán még egy 2/3, és még egy…
  Mi történit, mi történik?! A kormány oldal értelmiségijeitől és szavazóitól jövő sürgető elemzések, interjúk, nyilatkozatok ellenére egyre nyíltabban lépnek ki a kormány által kinevezett kurátorok, kultúrpolitikusok, apparatcsikok, vezető politikusok: a nemzeti oldalon nem termettek és nem teremnek kiemelkedő alkotók -Prőhle, Szőcs, L. Simon; mindez Fekete Pál és Gulyás Gergely által megerősítve.
  Ez puszta “marakodás” (Schmidt Mária) , “kicsinyes és személyes pozícióharc”.
  Tetszett volna a nemzeti konzervatív értelmiség kiharcolni a maga helyét a kulturális életben, ez “nem a politika feladata” (Kövér László).
  Hazánkban nincs kultúrharc. (Orbán Viktor).
  Azokat a személyeket, akik a kultúrpolitikát irányítják, akik a magyar kultúra szervezői, a kormány által biztosított támogatási pénzeket osztogató kurátorok: A KORMÁNY NEVEZI KI!
  Miről is beszélünk?!
  Van néptánc, van népdal, van Röpülj Páva, van szabad pálinkafőzés, egymást érik a gasztro road-sorozatok
  köztelevízióban. Együnk, igyunk, daloljunk, táncoljunk, de ne akarjunk konzervatív-keresztény klasszikus és kortárs magyar szerzőkkel és műveikkel találkozni sem a köztérben, sem a tananyagban, s lehetőleg a színházakban sem.
  Ha összeszámolnám csak azt az összeget, amit az ultraliberális, rasszista hungarofób, ócska, értéktelen kultúrszemétre költ a kormány SAJÁT ELHATÁROZÁSÁBÓL, az évente több ezer milliárdra rúg! Átengedték a teljes magyar filmgyártást az USA-ban szocializálódott, az iparhoz értő, de műveltségét és érzékenységét tekintve a magyar kultúrához nem kötődő Vajnának és köreinek, akik kézi vezérléssel irányítják a filmkészítést. Régi módszerük, hogy magyar témában sem rúghatnak labdába magyarok, az arra szánt pénz is hozzájuk kell befolyjon, s majd ők olyan filmet rittyentenek nekünk belőle, hogy attól koldulunk!
  Lehet dokumentum filmeket gyártani, de “módjával”, morzsákat nyújtanak, de nem minden témára, és a alkotók nem nyúljanak túl mélyre; megfogják a kezüket. Schmidt Mária alapkötelessége, hogy a Pártház alatti kutatást finanszírozza a TerrorHáza Múzeum! tudomást sem vesz róla!
  Meghajlok a Kormány azon programja előtt, hogy rehabilitálja Budavárát, hogy a kormányzati negyed nem
  a Nyugati pu. és vigasztalan környékén lesz, hanem visszakerülnek az intézmények eredeti, méltó helyükre. Meghajlok a kormány azon programja előtt, hogy a Városliget rehabilitálása egybeesik a múzeumaink rekonstrukciójával, új múzeumok, kulturális intézmények építésével. De ez nem elég!! AZ A LÉNYEG, HOGY KIK ÉS MIVEL TÖLTIK MEG AZOKAT A FALAKAT!
  Ma Magyarországon, a HARMADIK 2/3-os nemzeti-keresztény kormány alatt igen is VAN LISTA!! Sőt, működik a numerus clausus! Nem beszélek félre! Az egyik legnemesebb célból alapított intézményben azért nem veszik fel a tagok sorába az egyik legnagyobb élő, magyar szerzőt, mert erdélyi, s az erdélyieknek szánt létszám betelt!!! MI AZ ÚRISTEN FOLYIK ITT?!
  Úgy vélem, hogy most már egy vonalat kell húzni! Ha a magyar nemzeti-keresztény- konzervatív értelmiség, művészek nem fognak össze, nem lépnek fel együttesen, minden szervezetükkel, minden orgánumukkal, beleértve a médiumokat is, a kormány most már deklarált, a cselekvéseiben nyíltan megvallott kultúrpolitikája ellen, akkor Orbán Viktor a magyar kultúra megmentéséről kimondott szavai szertefoszlanak, A KORMÁNY HITELÉT FOGJA VESZTENI. Megengedhető ez?!
  1990 óta folyamatos a nyomás rajtunk. 2010-től várunk, várunk és várunk, hogy a kulturális életben változás lesz. NEM LETT! És ne hivatkozzanak a szüntelenül pengeélen táncoló Új Színházra, mert az csak mutatóba “készült”, hogy legyen mire hivatkozni. Fordított arányoknak kellett volna teljesülniük. Ezzel szemben egyre inkább úgy tűnik, hogy megengedett a magyarnak, hogy a népi hagyományait ápolja, de a magaskultúra nem kap teret. Sarkosan fogalmazva: kiosztották nekünk a bőgatyát, fütyülős barackot, kürtős kalácsot és füstölt sonkát, de ennél többet: a magyar klasszikus és kortárs művészetek alkotóit és alkotásait legfeljebb szűk körben, az illegalitás határán tűrik meg! Ez pedig, mondjuk ki végre nyíltan: kormányprogram!
  hogy Szakács megírhatja a sorozatát?! Hogy a többi jobboldali orgánumban is sajnálkozva mondanak, írnak egy-egy flekknyit fejcsóválva? Hát, igen, nahát, sajnáljuk, hogy mik vannak?!?! Ez azokat, akik a kultúrát irányítják, nem érdekli, az ő szemléletük szerint ez belefér, ez a szelep. Ez tűrhetetlen! Ne hivatkozzék most már senki arra, hogy “nincs pénz”. Dehogy nincs! Több ezer milliárddal tömi ki a kormány az antikultúra lovagjait, és nekünk, a nemzeti értelmiségnek szegezi, hogy mi miért nem harcoljuk ki a pozíciónkat, a támogatásokat, ez nem a politikai feladata?! Hát kié, ha a politika szórja a pénzt a mocsárba?! Ez ártóbb cinizmus, mint amit az SZDSZ nyíltan, vigyorogva képviselt.

  • Úgylátszik ezek a mai NÉPNEVELÔK. A fiatalok nem ismerik, nem ismerhetik meg??? a valós történelmet, vagy már itt ie elkezdôdött az érzékenyítés?
   Az állami támogatás adóforintokbôl jön össze, akkor talán kérdezzük meg az adakozókat, hogy ôk mit is szeretnének!

  • Mindent Tudni Akarok

   10/10

  • Kedves hozzászóló!
   Tudom, hogy ez kevés, minden szavával egyetértek! Kitartást és jó egészséget kívánok!
   khj

  • Kedves “Győző 2018”! Minden szavával egyetértek. Nagyon sok olyan deviáns jelenséggel találkozhatunk a ma Magyarországán, melyek semmilyen módon sem egyeztethetők össze egy állítólag a magyar nemzet mellett elkötelezett és az ország javát akaró kormányzat működésével. A lehetőség pedig jelen van, de mit ér az a lehetőség, mely nem találkozik politikai, kultúrpolitikai akarattal?!

  • Bocskor Klára

   Szomorúan olvasom Győző2018 Stefka Úrnak irt levelét, és sajnos minden mondatával egyet kell értenem….

 2. Ha ez így van, akkor az sajnálatos és szégyenletes.
  Hogy a Kádár- korszakban minőségibb magyar filmeket tudnak készíteni, mint a rendszerváltozást követően közel 30 évvel, azt nem gondoltam volna.
  Ez a forgatókönyv egy kalap szar, szemétbe való.
  Írja meg az, aki nem szégyelli a magyar történelmet.
  Valódi hősök helyett kapunk kitalált figurákat…
  Kinek jó ez?
  Hogy a fiatalok nehogy valós személyekkel tudjanak azonosulni?

 3. Miért nem Bán Mór regényei alapján írják a forgatókönyvet Hunyadiról és koráról?

  Vagy ennyire nem érdekel ez tényleg senkit kormányközelben? Netán nem olvasnak?

  • Mert ze a kormányprogram! Tökverő hadvezérek nem kaphatnak hangsúlyt. Ellenben a győzedelmes török szultánról nagy szabádú sorozat megy.
   Ne legyünk már naivak! A kormány a liberálisok kezébe tette le a kultúra irányítását, és ezen nem is akar változtatni a nyilatkozók üzenetei alapján. Leminősítenek minket, visszadobj
   ák a labdát, miért nem harcoljuk ki,
   cinikusan legyintenek, hogy nem férünk a
   bőrünkben; L.Simon lekezeli az erdélyi művészeket Orbán J. Dénes megalázásán keresztül. És már ott tartunk, hogy egy
   kimagasló alkotót , aki 40 éve itthon él,
   azért nem vesznek be egy kult. intézmény szekciójába, mert erdélyi származású!!!
   Nincs mit mismásolni, ami a kulturális életben folyik az KORMÁNYPROGRAM
   Olvasd végig az érintett nyilatkozókat: Prőhle, Szőcs, L.Dimon, Fekete, Kövér, Schmidt, Orbán Viktor, Fekete György,
   Vajna, Szádz stb.

   Tudod, hogy a Filmszövetség hogy nevezi aVajna új titánjait?! “A mi fiaink!”.
   Amikor Kásler berendelte Prőhlét, utána Prőhle osszerántotta a volt államtitkárokat,
   és megüzenték, hogy márpedig nem lesz
   “őszi takarítás”, Fekete Pál meg ígéretet tett, hogy ez neki útmutatás! Tehát Prőhle megüzente, hogy bárki lesz az utóda, vegyük tudomásul, hogy semmi sem fog változni!
   Meghívták a köztévébe bármelyik prominenst, hogy vitassák meg a témát, pl Döbrenteit?!
   A réteg orgánumok, mint a Polbeat, meghívta, hála érte! De a HírTV, az Echo TV, a TV1, a Duna?!?
   Ettől az állapottól aKormány nem független!

   • Ha ez így van, nem lehet, hogy ennek valami oka van? Esetleg egy nagyobb veszteség elkerülése?

    • Mi lehet nagyobb veszteség a magyar kultúra elvesztésénél?
     Orbán a kultúránk védelmére, mentésére hivatkozik, miközben belülről hasonló ellenséges erők rombolják le ezerrel.

  • Nem hiszem, hogy Bán Mór könyveivel feküdnének kelnének.
   Páratlanul izgalmas filmet lehetne forgatni Mátyás királyról, Hunyadi Jánosról, Janus Pannoniusról, Beatrixról, Bonfiniről; hogy Mátyás bebörtönözte a lázadó Janust, de a ő volt a mecénása, és ő adta ki először a verseit; Mátyás szeretőjéről Borbáláról, és a közös fiukról, Corvin János sorsáról; a Fekete seregről, a Szent korona történetének egy fejezetéről… A m agyarországi reneszánsz felvirágzásáról.

   Hát ebből a keresztény-nemzeti kormány kultúrpolitikáját tapasztalva, már soha nem lesz semmi.

   M egjegyzem: az első Orbán kormány alatt Pröhle volt a kulturális politikai államtitkár. Akkoriban belső körökből származott, hogy Pröhle intézte el, hogy Orbán Viktor menessze Hámori József professzor a kulturális tárca éléről, mondván, hogy Hámori “szórja a pénzt”, mivel a professzor komolyan vette, hogy a miniszteri keretből támogathatja a keresztény-magyar kulturális programokat.
   Pröhle, L. Simon, Szőcs a PIM-ből üzente meg, hogy “hátrébb az agarakkal”.

  • Pedig csodás sorozatot lehetne csinálni Bán Mór Hunyadi regényeiből… Azt hittem anno, hogy erről lesz szó… egy ilyen életet nem lehet összefoglalni egy filmben, max. csak egy-egy epizódját.

   És az is igaz, hogy a néző utána véleményt mondhat, mint pl. a Kossuth kifli esetében (vagy ahogy én teszem, hogy olyan színészek előadásaira nem megyek el, akiket ezerrel alkalmaznak mindenhol, cserébe ők állandóan diktatúráznak és “félnek” itthon) csak sajnos közben elmegy 7 milliárd+ amit másra, pl. a magyar gyerekek színházba járására, népművelésre, gyermekek zenei oktatására stb. lehetett volna fordítani. Vagy esetleg egy Várkonyi-féle film elkészítésére…

 4. Az ismertetett – Stefka úr jóvoltából megismerhetett – forgatókönyv arra jó, hogy sokat inkasszáljanak és keveset költsenek. A különbség meg majd megy a ,,szakértői” zsebeikbe.

 5. Jó lenne, ha ezt az írást más jobboldali lap is leközölné és esetleg a HÍRTV is foglalkozhatna vele.
  Amúgy a nem tettszô kiállításokat, filmeket nem kell megtekinteni, ez talán érzékenyebben érintené az ALKOTÓKAT.

  • A kultúra nevel, ízlést formál! A kultúrpolitika feladata, hogy az értékmegőrzés, értékteremtés, vagy a szellemi szélhámosság, az antikulturális kap -e nagyobb teret és támogatást.

  • Mindent Tudni Akarok

   Az nem érdekli őket, ha nincs közönség! Elég, ha megkapják a támogatást!

 6. Szívük szerint a következő forgatókönyvet írták volna. A török sereg valójában azért akarja elfoglalni és észheztéríteni a gonosz rasszista magyarokat, mert elnyomják a melegeket, még házasodni sem engedi őket, nemhogy gyereket örökbefogadni. Mindeközben Kapisztrán János titokban szerelmes a török szultánba. A kisebbségeket is elnyomják, itt be lehetne játszani, hogy egy karikás ostorral verik az akkor még magyarországon nem is létező kisebbségeket, mert nem fehér a bőrük, és a lovaskocsin is csak hátul állhatnak. Aztán a nők szerepe. Természetesen elnyomott helyzetben vannak, mosnak, főznek takarítanak, kiszolgálják a patriarchális férfiakat. Közben jönnének a jóságos menekültek is, akik igazából csak békére vágynak, de a kíméletlen magyarok, akik persze barbár állatok (ezt jó hosszan lehetne részletezni), belekényszerítik őket a háború poklába. Végül nyugat európából érkező civil csapatokal sikerül legyőzni a magyarokat, helyükre globalizációpárti, liberális, főleg a kisebbség tagjaiból kikerülő új helytartóságot ültetnek, akik végre elhozzák a tejjel-mézzel folyó kánaánt. A tömegek éljeneznek, mindenki mindenkivel táncol, szeretkezik, égnek az örömtüzek, a halott magyar katonák sisakjain kismacik dobolnak.

 7. Ez kb. ugyanakkora aljasság, mint hogy egyetlen egy mozifilm sem készült az éppen 100 éve lezárult Nagy Háborúról. persze sejtjük miért, a végét egy kicsit sem szeretik hallani egyesek. Hogy ki mit tett akkor.

 8. Mindent Tudni Akarok

  Na, vigyázzunk csak emberek! Mi ez a mélymagyarkodás? Vezérünk megmondta: ZÉRO TOLERANCIA van. Magyarországon ma reneszánsza van a zsidó kultúrának. Ez lenne a vizsgamunka! Ehhez tessék tartani magukat! Még majd a kutyafejű tatár származék(MTA szerint) foglya megmondani, hogy hogyan íródik az ő történelme? Majd jól ránk vetik magukat az egyesített Slomó/Heiszler rohamosztagosok némi CIA-Moszados segédlettel, mint 2006-ban!

  • Lefelejtetted, hogy az “antiszemita Magyarországon” van reneszánsza a zsidó kultúrának. Amúgy mihez képest lenne “reneszánsza”? Az újjászületést jelent. Soha nem volt meghatározó a zsidó kultúra sem hazánkban, sem Európában. A görög-latin-keresztény kultúra a meghatározó. A zsidó kultúra meg soha nem fért össze a keresztény kultúrával. Mint szubkultúra létezett és létezik ma is.
   A zéró toleranciát a jobbikos, ócska, nyilasrasszista-kommunistákra értette, akiknek az a feladatuk,. hogy tápot a magyarokat és a kormányt rasszistázó söpredéknek.
   Ez a része le van szva.
   A lényeg: Szakács-Orbán J.D. által indított sorozaté s a kulturális élet minden területének jelenségei rendszerré álltak össze. A kormány kultúrpolitikája abszolút ultraliberális irányítás alatt áll, és a Schmidt- Prőhle-L.Simon-Szőcs-Vajna-Rogán stb. vonal ezt már nem is titkolja: népművészet, pálinkafőzés, Kurultáj stb. behatárolt kereteken belül, behatárolt anya gi támogatással mehet, de a magyar keresztény-konzervatív/nemzeti magyar MAGASKULTÚRA NEM!

  • Ja! És nemzeti elkötelezett stúdió, alkotók nem kaphatnak nagyjátékfilmre, sőt kicsire sem megbízást, a milliárdok nem folyhatnak be ilyen cégekbe, nem erősödhetnek meg, hogy újabb és újabb támogatásokkal FELÉLESSZÉK A MAGYAR KULTÚRÁT.

   Az kiemelt kulturális intézmények rekonstrukciója, rehabilitálása, újak építése, a leromboltak újraépítése nem elég, AZ A LÉNYEG, HOGY KIK IRÁNYÍTJÁK ÉS MIVEL TÖLTIK MEG A FALAKAT!
   A KORMÁNY A KULTRÚPOLITIKÁJÁVAL A KÖVETKEZŐ 2/3-OT KOCKÁZTATJA.
   HA A C ÖF NEM LÉP, AKKOR ŐK SEM SZÁMÍTHATNAK A TÖBBSÉGRE LEGKÖZELEBB.
   Mert a határokat védjük a betolakodó barbárokkal szemben, mondván, hogy meg akarjuk őrizni a keresztény alapokon nyugvó magyar kultúrát, de a belső ellenségeinkkel szemben, akik lebontják a magyar kultúrát , a kormány nem véd meg minket. Akkor ugyanott vagyunk.
   VALAMIT VALAMIÉRT!
   EZT A CÖF IS VEGYE VÉGRE TUDOMÁSUL!

 9. Hekeliné Halmos Marianna

  Emlékszem, annak idején Várkonyi: Egri csillagok filmjén is gúnyolódtak….( karóra a janicsáron, stb ) A koreaiak megcsinálták a Korona hercege c. filmet, sok-sok részben, tőlünk távoli történet, kultúra, mégis lebilincselő. Az, hogy Bán Mór regényéből, nem készül sorozat SZÉGYEN! Erőt meríteni csak a valóságos, nem kitalált, küzdelmekkel teli történelmünkből lehet. A regényben a fiatal Hunyadi Jánosra könnyű élet várna Nápolyban, de az édesanyja hazahozza! Mert a mi gyerekeinkre, bármi is a hivatása, vagy a szakmája. itthon van szükség. A történelemből, csak így lehet tanulni. Egyetlen nép, mi magyarok sem engedhetjük meg, hogy a legszentebb érzéseinkből gúnyt űzzenek! Pláne, magyar pénzből, magyar, ám idegen szívű, idegen érdeket szolgáló , magyar lakcímmel rendelkező állampolgárok! A ma, napjainkban folyó háborút nem hagyományos fegyverekkel vívjuk.

  • Nem akarják, hogy erőt merítsünk! Sőt!

  • Mit akarsz, amikor a hírhedten magyargyűlölő Szászt maga Vidnyánszky hívta meg a Nemzeti Színházba rendezni, mégpedig a Caligula helytartója darabot! Szász még hezitált is, gondolkodási időt kért, hogy vállalja-e.

 10. captain hindsake

  Magyarországon továbbra is a zsidók uralkodnak, ha ez valakinek nem tűnt volna fel.
  A különbség nyugathoz képest az, hogy itt meg van engedve egy kis nemzetieskedés.
  Minden át van kötve nemzeti pántlikával, leöntve nemzeti sziruppal, a zsidó is díszmagyarba, bocskaiba vágja magát.

  Mindeközben ezrével telepíti be a kormány a niggereket és a muszlimokat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram fedezete alatt. Gombamód szaporodnak a muszlim kebabosok.
  Úgy látszik, itt még az agymosás szintje nem érte el a nyugatét, ezért lassabb színesbőrűsítés és muszlimosítás mellett döntöttek a bábosok.

  Megoldás?
  Az kriptomuszlim Vona és jobbikos bandája éppen most árulta el nemzeti oldalt.
  A rendszerváltás óta először lehetett volna esély egy nemzeti párnak hatalomra kerülni. De a Fidesz belülről szébomlasztotta a Jobbikot.
  A “G” nap egy megrendezett műbalhé volt, amivel lyukra futtatták a Jobbikot. Azóta Simicskának minden meg van bocsájtva.
  A pénz és a tehetetlenség még jó darabig fogja vinni az árulókat, ugyanakkor a “Mi Hazánk” eddig semmit sem mutatott magából. Az a Toroczkai vezeti, aki hogy-hogy nem minden buliban benne volt, de soha senki sem tartóztatta le…
  Érdekes a kérdés, ha nyert volna a Jobbik akkor minden meg lenne bocsájtva?
  Az eredeti jobbikos tagság és szimpatizánsok megcsömörlöttek az árulástól vagy egyenesen a Fidesz karjaiba estek.

  Megoldást abban látok, hogy a nemzeti értelmiség elkezd szervezkedni, találkozókat szervezni és alakít egy keresztény, nemzeti pártot. A zsidókat a kezdetektől fogva távol kell tartani. Így lehet esély.

 11. Mindent Tudni Akarok

  Még valami. A történelmünk meghamisítása két szereplőnek állt érdekében: a Habsburgoknak és a zsidóknak.
  Habsburgok ma már nincsenek számottevően…

  • Még mindig győztesnek hiszik magukat,és pontosan ez alapján akarják a történelmünket továbbra is hamisítani.

  • A kormányzat és az értelmiségi holdudvara úgy két éve folyamatosan szajkózza a “zsidó – keresztény európai kultúra” hazugságot.
   Az európai kultúra görög-latin-keresztény, s országonként-nemzetenként ötvöződött az őshonos nép kultúrájával. A Biblia Ószövetség könyvére hivatkozva szajkózzák ezt az ostoba butaságot. De azt is tudniuk kellene, hogy az ötödik századik a két könyvnek köze nem volt egymáshoz.A zsidóság vándornép volt, mint a cigányok, azzal a különbséggel, hogy a zsidók kereskedtek. A 19. században emancipáltuk, civilizáltuk őket. Ezek a szigorú tények. Hol voltak itt még zsidók, amikor az európai görög-latin-keresztény kultúra már élt és virágzott? A zsidó kultúra szubkultúra volt és ma is az Európa-szerte. Nem a zsidó kultúra hatott az európai kultúrára, hanem Európa klf. népeinek kultúrája hatott az Európában élő zsidók kultúrájára annak ellenére, hogy ahol befogadták őket, ott is elzárkóztak, elszeparálódtak. Pl. a klezmer a délvidéki és az arab zenei világ ötvözete. A magyarországi zsidók kedvenc dala az erdélyi virágének, a “Szól a kakas már…” . A német vidékeken élt zsidóság zenéjében beköltözött a valzer, igaz, a lassú változata. Pontosan úgy, ahogy a cigány zenében a magyar földön megmaradtak a magyar jellemzőket, a spanyol földön, a spanyol jellemzőket, az orosz földön az orosz jellemzőket ötvözték a saját zenéjükkel. A vándornép soha nem kultúraformáló, de részben az őshonos nép kultúrájához képest befogadó. Ezt bármelyik tisztességes zenész szakember levezeti neked, aki a tényeket nézi és nem kezd el antiszemitázni. 🙂

 12. https://24.hu/kozelet/2018/06/21/orban-ot-embere-dugta-ossze-ma-delutan-a-fejet/

  Sajnos ezen az ócska oldalon találtam meg. De a tény, tény marad. Arra azért jó, hogy a “Nem volt rossz”- megjegyzés jelzi, hogy a liberálisoknak nagyon tetszett,
  amit ezek ott produkáltak. Sőt!
  A Filmszövetségben úgy beszélnek Fekete Pálról, hogy: “Ő renden. Ő a mi emberünk”. Nos, akkor miről is van itten nagyba’ szó?!

 13. Ez nem trükközés, kedves Pista bátyám, hanem – ha valóban így lesz – alávaló gazemberség!

 14. Leidy Péter

  Kedves “Győző 2018”! Minden szavával egyetértek. Nagyon sok olyan deviáns jelenséggel találkozhatunk a ma Magyarországán, melyek semmilyen módon sem egyeztethetők össze egy állítólag a magyar nemzet mellett elkötelezett és az ország javát akaró kormányzat működésével. A lehetőség pedig jelen van, de mit ér az a lehetőség, mely nem találkozik politikai, kultúrpolitikai akarattal?!

 15. dr. Felde István

  Ha a jelenlegi Kormány nem tesz , lép nagyot a nemzeti ( nem nemzetieskedő) kultúra és nevelés védelmében, később már nem is lesz módja !! Ha nem teszi meg amiért pl. Stefka István (is) próbál harcolni, akkor minden eddigi teljesítménye lassan-gyorsan le fog nullázódni, mert a fiatalok meg sem fogják érteni, mi a fenéért verik a nyálukat a nemzeti oldalon. Az pedig már a “halál” !!! Kell, hogy a Nemzet fizikailag, létszámban, anyagilag és minden módon erősödjön. Nem maradhat ki e fejlődésből a szellem, lélek és az elme sem, mert nélkülük a többi is nulla !
  Ez baromi nagy felelőség !!

 16. Tisztelt Stefka István Úr!

  Újraolvasván ezt a cikket és a Pilhál Tamás Úr tollából megjelent Hunyadi cikket, úgy látom,
  hogy noha korrekt, tisztességes elemzést olvastunk mind a két cikkben és láttunk az Echo Sajtóklubjában, de
  a felszín érintésén túl egyikük sem ment: a gyökerénél kell megfogni a dolgokat.
  Senki nem mondta ki, hogy a jelenségek a kulturális kormányzat kultúrpolitikáját minősítik, a kultúrpolitikusokat, Vajnát, a kurátorokat a kormány nevezi ki; s hogy gyökeresen meg kell változtatni ezt a koncepciót. Bencsik Úr is “szőrmentén” érintette Vajna felelősségét. Vajnát nem érdekli, hogy mi a magyarok véleménye, neki nincsenek erkölcsi skrupulusai. Ő meg fogja adni a hét milliárdot és meg fogja csináltatni ezt az aljas, gánya munkát, ami tudatos, szervezett gyalázása, alázása a magyaroknak a saját pénzükön!
  Nyíltan és farizeus aljassággal mondta ki: “Csúnya dolog, hogy az a rendező, aki milliárdokat kap, az őt támogató kormányt és a magyarokat gyalázza”. És ebben meredtünk.
  Egyik cikk sem érinti a lényeget, hogy: teljesen új alapokra helyezni a magyar -nemzeti filmgyártást és átrendezni a kulturális élet irányítását. Az MMA-ban is súlyos gondok vannak, és tulajdonképpen átfogóan, az összes intézményben, ahol kuratóriumok döntenek tagfelvételekről, a magyarok pénzéről.
  2/3-os nemzeti kormánynak 2/3.os kuratóriumokat kell felépítenie! Ez az alap.
  A Nemzeti Filmalap jó ötlet lehetne, ha nem eredményezné azt, hogy a jelenlegi felállás megmaradna, kapnának valami “csurran-cseppen” összeget, de azt is Vajna befolyása alá rendelnék, vagy odaadnák a Buglyának, ami ugyanaz. Pillanatok alatt beszivárognának a liberális “összekötők”, és jégre vinnék az egészet.
  Megjegyzem, olvasom, hogy a Magyar Filmszövetség rendezi sorait, készülnek valamire…
  Jön 2019… Lehet, hogy beolvadnak a “Vajna Művekbe”?! Nem tudni… De pénzszagra gyűl a vadliberális…

  • Mármint a Nemzeti Filmstúdió lehetne jó ötlet. De kiegészítve: egy filmstúdió, az azt jelentené, hogy a magyar csak egy szubkultúra a saját hazájában!
   Nekünk az egész irányítása kell, s a liberális maradjon meg szubkultúraként, mint hogy valójában az is, csak mindenütt felülreprezentált.

 17. Bocskor Istvánné

  Szoromúan olvastam fenti hozzászólásokat, és sajnos egyet kell értenem minden sorával.

 18. Ideje lenne véget vetni ennek a magyargyűlölő, liberális vircsaftnak….

 19. Pető Imre: Nagyon erősen csatlakoznunk kell gyozo2018 igazságához! Türelmünk fogytán van, egyre kevésbé érezzük magyar nemzeti kultúrának azt, ami ténylegesen védelmet kap itten. Hol maradunk mi, magyarok, hol nemzetünk örök értékei? Egyre többször látok egy festményt magam előtt, rajta a magyar pálosokat irtják, véres széles török gyilkos kardokkal, Budánk közelében…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük